Una diferencia d’una lletra

Posted on 04/03/2011 per

3


Dijous a la tarda en un institut de Barcelona. Sis nois i noies d’origen sud-americà fan campana se’n van al parc del costat de l’institut. Havien comprat diverses begudes no alcohòliques, però volien alguna cosa més. De manera decidida se’n van a la drogueria de la cantonada a comprar alcohol de cremar. Així li diuen a l’etanol a Equador (segons sembla, cosa que no n’estic segur, doncs hi ha versions contradictòries), però aquí li diem alcohol de cremar a una altra substància. La festa comença i no noten l’efecte de l’alcohol, així que continuen bevent i bevent… L’endemà comencen els problemes. Alguns alumnes no arriben a l’institut i d’altres demanen constantment d’ anar al lavabo. Els dolors abdominals són insuportables. Sota les sospites els professors pregunten i descobreixen que el que havien ingerit no era etanol era metanol. Alguns companys estaven a la UCI de la Vall d’Hebron.

Metanol, Etanol,…no es el mateix? Doncs no.

El metanol es un alcohol molt tòxic. L’enverinament amb metanol sense intervenció apropiada pot ser letal. La ingesta de més de 0,5 ml/kg és potencialment letal, i per a nens pot causar la mort a dosis de més de 0,25ml/kg.

El metanol s’absorbeix ràpidament desprès de l’ingesta obtenint-se el pics més elevats als 30-60 minuts. Es distribueix per tot el cos ràpidament amb un volum de distribució de 0,7 l/kg. Es metabolitza al fetge per l’enzim Alcohol deshidrogenasa (ADH) per formar formaldehid, que torna a metabolitzar-se a l’enzim Aldehid deshidrogenasa (ALD) formant àcid fòrmic . El temps de vida mitja d’eliminació és de 24 hores.

La producció i acumulació d’àcid fòrmic produeix  una acidosi d’anió gap a la sang i toxicitat cel·lular, a més d’una inhibició de l’enzim Citocrom Oxidasa. S’han observat danys oculars a la retina que poden arribar a la ceguera. Al cervell es poden trobar hemorràgies dins de la matèria blanca del cervell i edemes al putamen (una zona del cervell).

Amb poca quantitat de metanol s’observa una depressió similar a una intoxicació amb etanol, que es fa evident 1 hora desprès de la ingesta. Amb més quantitat: nàusees, vòmits, i dolor abdominal. Posteriorment s’observa mal de cap, vertigen, dispnea, visió borrosa i fotofòbia. Amb una ingesta superior podem observar taquipnea, somnolència i ceguera. El següent  pas és el coma.

Afortunadament cap del estudiants ha resultat afectat, tot i que alguns van haver d’estar  una setmana a la UCI. L’ institut va penalitzar al alumnes a expulsions de 2 a 20 dies, no per la seva manca de criteri a l’hora d’escollir la beguda sinó per la campana realitzada.

Ha estat la primera vegada que hi  ha hagut una intoxicació tan greu per metanol a Catalunya i la noticia ha sortit a tots els diaris, tot i que lleugerament canviada, per no implicar a l’institut. La podeu veure a El Periódico, El País, ABC i En latino.

Em consta també, que una de les adulteracions més comunes de l’alcohol a les discoteques, el típic “garrafón”, és justament l’addició de metanol en baixes quantitats per abaratir el preu de la beguda, a costa, òbviament, de la salut del bevedor.

Una de les preguntes que em fan sempre els amics és: com pot afectar aquest producte al cos? Que et fa? Tu ho hauries de saber…ets químic.

I jo ara responc: I per què no ho sé?

Mirant cap enrere recordo química orgànica, química inorgànica, química analítica, moltes químiques físiques, bioquímiques, ciència de materials, enginyeria…però cap toxicologia. No és de la branca de química saber que et poden fer els productes químics al teu cos? Al cap i a la fi haurem de treballar amb ells (se suposa) tota la vida…

Si a l’anterior article reclamava la docència i l’esforç en investigació en una disciplina tan important com la cosmètica, en aquest article us convido a tots el professors de químiques de les diferents universitats a la incorporació d’una nova matèria obligatòria per a tot nou químic: Toxicologia.

Informació Toxicològica del Toxicology Handbook de Lindasy Murray, Frank Daly, Mark Little i Mike Cadogan, editorial Churchill Livington, Elsevier.

Sergi