Formació biocatalítica d’enllaços carboni-carboni

Posted on 08/02/2011 per

1


Un dels articles més destacats de l’últim número de la revista Angewandte Chemie International Edition és el descrit pel grup del Prof. Kroutil de la Universitat de Graz i que apareix destacat en la portada (Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 1068-1071).

En aquest article es descriu la utilització d’un enzim redox aïllat d’una espècie de cascall de Califòrnia per a la formació d’enllaços carboni-carboni amb l’objectiu d’obtenir alcaloïdes òpticament actius. Concretament, preparen derivats de berbina i tetrahidrobenzilisoquinolines de manera enantioselectiva.

Aquesta contribució és destacable perquè existeixen molt pocs enzims que catalitzin la formació d’enllaços carboni-carboni i tots són del tipus liasa o transferasa. Aquest és el primer exemple d’utilització d’enzims redox per a aquest tipus de reacció. A més, la reacció la realitzen a una escala de 500 mg.

Posted in: article