Browsing Archives of Author » «

Girona i Tarragona: és una llegenda urbana que són ciutats amb molta química?

22/08/2011

2

Es podria parlar de molts investigadors i del llegat que han deixat en cada ciutat, però avui és de justícia reconèixer el treball d’un investigador com és el Professor Antoni Llobet, el qual porta una dècada entregat amb la recerca i innovació en el camp de les noves energies, a partir d’un treball rigorós i […]

L’aigua podria ser el “petroli” del futur?

15/08/2011

1

La predicció de la demanda d’energia per l’any 2050 està en el rang de 30-50 TW que significa més del 100% d’augment respecte al nivell de 2009. A més a més, donat l’increment de la taxa de CO2 amb les seves corresponents conseqüències catastròfiques que això pot provocar al nostre planeta, resulta obvi que la […]

Per què no CATALITZA un CATALITZAdor?

19/04/2011

1

Quan es porta a terme una reacció química es busca tenir un rendiment proper al 100% i per fer-ho s’intenta optimitzar al màxim el procediment per tal d’arribar a l’objectiu marcat. A més a més, si la reacció és catalítica, es busca que el catalitzador maximitzi la seva activitat, però sovint ens oblidem que per […]

La Química de l’or en aigua

24/01/2011

1

El món de la recerca no deixa de ser un altre àmbit de la nostra realitat més pròxima, i això fa que estigui exposat als seus mateixos problemes i també necessitats. I per què diem això? Doncs anem a posar un exemple: la contaminació i l’ús de materials no nocius per la salut humana i […]