Uup, el 115

Posted on 09/09/2013 per

0


UupFa alguns dies es va publicar una notícia important per la química. Es confirmava l’existència de l’element amb nombre atòmic 115, element sintètic amb nom temporal d’Ununpenti (Uup).

Descobert el 2003, ha estat confirmat el 2013 per un equip d’investigadors europeus liderats des de la Universitat de Lund (Suècia), mitjançant el bombardeig d’ions de calci sobre una fina capa d’americi.

L’element encara no té nom oficial, i pertany al grup dels superpesats. L’experiment que ha portat al seu anàlisi ha estat desenvolupat al centre d’investigació GSI d’Alemanya, confirmant mesuraments anteriors duts a terme per l’Institut Conjunt per a la Investigació Nuclear a Dubna.

L’Ununpenti serà evaluat, com tots els nous elements químics, per membres de la IUPAC i la IUPAP per tal de confirmar l’existència de l’element que es situaria entre el Flerovi (Fl, 114) i el Livermori (Lv, 116).

Posted in: Taula periòdica