Girona i Tarragona: és una llegenda urbana que són ciutats amb molta química?

Posted on 22/08/2011 per

2


Es podria parlar de molts investigadors i del llegat que han deixat en cada ciutat, però avui és de justícia reconèixer el treball d’un investigador com és el Professor Antoni Llobet, el qual porta una dècada entregat amb la recerca i innovació en el camp de les noves energies, a partir d’un treball rigorós i pautat, que l’ha dut a ser present en les revistes de més alt prestigi internacional, fins i tot publicant en la família “Nature”. Aquesta tasca l’ha duta a terme de forma incansable sobretot primer a Universitat de Girona (UdG), i ja més recentment a l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), fent un pont per la capital catalana, en concret, a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El treball del Prof. Llobet pretén entrar dins el món de la fotosíntesi artificial, mitjançant l’ús de catalitzadors no proteics sintètics. Bàsicament aquests catalitzadors pretenen l’oxidació de l’aigua, la qual cosa sembla irrellevant per la societat, però a un se li desperta l’interès quan un s’assabenta que aquest procés permet alliberar hidrogen molecular, que és una font d’energia eficient com el petroli, però sobretot neta pel medi ambient ja que la seva combustió no ens deixa a l’atmosfera diòxid de carboni, que és aquell gas tan indesitjable que escalfa el nostre planeta, o això ens diu una part important de la comunitat científica. Llavors seria fàcil entreveure que el Prof. Llobet ho fa tot plegat per lucrar-se, trobant el que serà el petroli del futur, però la realitat és molt diversa. Ell porta a terme la part química del procés, però llavors cal la part d’enginyeria, que segurament sí que podrà lucrar-se econòmicament en un futur proper. No obstant, la tasca química del Prof. Llobet és bàsica, sent-ne la pedra angular sense la qual la resta del procés no tindria sentit.


Finalment, i no menys important, per molt que calgui destacar sempre l’enginy del cap visible d’un grup d’investigació, cal fer també esment que darrere de tot plegat hi ha un gran grup humà, que esdevé una gran família gràcies al cap del grup. Es tracta d’un seguit de gent, que sovint passa de forma anònima a la posteritat, perquè la vida els endinsa en camins diferents a la recerca, o perquè valoren més el treball al laboratori que ser persones mediàtiques. En concret, cal destacar la tasca dels Doctors M. Rodríguez, I. Romero, C. Sens, X. Sala, J. Mola, S. Vigara, L. Romain i un llarg etcètera d’investigadors. A continuació hi ha una breu ressenya dels treballs científics més importants publicats per aquest grup de gent, que ha realitzat la seva tasca no als centres més prestigiosos d’Estats Units, sinó a Girona i Tarragona.

-“A New Ru Complex Capable of Catalytically Oxidizing Water to Molecular Dioxygen”. Sens, C.; Romero, I.; Rodríguez, M.; Llobet, A.; Parella, T.; Benet-Buchholz, J. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 7798-7799.

-“The Ru-Hbpp water oxidation catalyst”. Bozoglian, F.; Romain, S.; Ertem, M. Z.; Todorova, T. K.; Sens, C.; Mola, J.; Rodríguez, M.; Romero, I.; Benet-Buchholz, J.; Fontrodona, X.; Cramer, C. J.; Gagliardi, L.; Llobet, A. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 15176-15187.

“Ru-Hbpp-Based Water-Oxidation Catalysts Anchored on Conduction Solid Supports”. Mola, J.; Mas-Marza, E.; Sala, X.; Romero, I.; Rodríguez, M.; Viñas, C.; Parella, T.; Llobet, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 5830-5832.

-“Water oxidation at a Tetraruthenate Core stabilized by Polyoxometalate Ligands: Experimental and Computacional Evidence to trace the Competent Intermediates”. Sartorel, A.; Miró, P.; Salvadori, E.; Romain, S.; Carraro, M.; Scorrano, G.; Di Valentin, M.; Llobet, A.; Bo, C.; Bonchio, M. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 16051–16053.

-“CATALYTIC WATER OXIDATION Rugged water-oxidation anodes”.Llobet A. Nature Chem. 2010, 2, 804-805.

-“The cis-[Ru(II)(bpy)(2)(H(2)O)(2)](2+) Water-Oxidation Catalyst Revisited”. Sala, X.; Ertem, M. Z.; Vigara L.; Todorova, T. K.; Chen, W. Z.; Rocha, R. C.; Aquilante, F.; Cramer, C. J.; Gagliardi, L.; Llobet, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 7745-7747.

-“Oxygen-Oxygen Bond Formation Pathways Promoted by Ruthenium Complexes”. Romain, S.; Vigara, L.; Llobet, A. Acc. Chem. Res. 2009, 42, 1944-1953.

Posted in: Notícies