6a Foto Química de la Setmana

Posted on 06/02/2011 per

0


La 6a FQS està dedicada a la nova adquisició del grup de recerca LIPPSO, format per investigadors del Departament de Química de la Universitat de Girona. Es tracta d’un aparell de microones per síntesi orgànica.

A la foto l’Imma i l’Iteng, investigadores del LIPPSO, amb l’aparell de microones acoblat a la computadora.

Amb aquest aparell de microones (CEM Discover) els investigadors del LIPPSO podran dur a terme reaccions orgàniques en fase sòlida, com ara les reaccions d’acoblament creuat o la síntesi de pèptids, disminuint el temps de reacció i augmentant el rendiment del producte desitjat.

“Fins ara aquestes reaccions les duiem a terme a temperatura ambient o per escalfament convencional. Mitjançant la radiació per microones, utilitzant reactius i dissolvents que absorveixin aquestes radiacions i recipients transparents a elles, optimitzem els processos”; em comenta l’Iteng, una de les investigadores del grup.

Etiquetat: ,