Superar barreres en les malalties priòniques

Posted on 31/03/2011 per

3


Les malalties priòniques, com la malaltia de Creutzfeldt-Jakob o la malaltia de les vaques boges (l’encefalopatia espongiforme bovina), formen part d’una família de malalties neurodegeneratives, a la qual també pertanyen altres malalties com Alzheimer i Parkinson. La recerca en teràpies per aquestes malalties és molt important i hi ha molts investigadors treballant en aquest camp. Un article recent a la Journal of Medicinal Chemistry (i analitzat a la revista The Economist) descriu unes noves molècules que tenen possibilitats al futur. Totes són basades a aminotiazola, però aquesta molècula té l’inconvenient de que no pot superar la barrera hematoencefàlica entre la sang i el cervell (BBB per Blood-Brain Barrier). Aquesta barrera prohibeix l’entrada de substàncies químiques que no són sanes per al cervell. Desafortunadament, a vegades també prohibeix l’entrada de molècules que podrien ser útils!

Basant-se en un estudi anterior, on es va trobar algunes regles per molècules que poden passar  la BBB -han de ser petites (< 500 Da, superfície < 90 Angstroms^2) i amb pocs grups donants de ponts d’hidrogen (< 3)-, els autors van fer canvis als diferents anells A, B, i C, d’aminotiazola (figura 1). Van trobar diferents molècules que eren capaces de passar la BBB, com per exemple la figura 2. Després d’administrar la molècula durant 3 dies a ratolins, van trobar que la concentració al cervell era unes 25 vegades més alta que la necessària per a l’activitat in vitro.

possiblement una teràpia

Figura 1

molècula número 27

Figura 2

Encara no està clar si alguna de les molècules descrites a l’article pot allargar la vida d’humans o animals que pateixen malalties priòniques, però
serà interessant veure com evolucionen.

Posted in: Notícies, Salut