Escala de Penrose molecular

Posted on 25/05/2011 per

7


L’escala de Penrose és una escala fictícia (veure Figura 1), resultat d’una il·lusió òptica, creada per Lionel Penrose i el seu fill Roger Penrose el 1958. Es tracta d’unes escales que canvien de direcció en 90º quatre vegades generant la sensació que tota l’estona pugen o baixen, sigui la direcció que sigui.

Escala de Penrose

Figura 1. Escala de Penrose

L’artista neerlandès Maurits Escher va utilitzar l’escala de Penrose en alguna de les seves grans obres com la que es mostra a la Figura 2.

Figura 2. Escala de Penrose en una il·lustració de l'artista Escher

Figura 2. Escala de Penrose en una il·lustració de l'artista Escher

Aquesta explicació preliminar em serveix per introduir la síntesí d’una versió molecular de l’escala de Penrose. Per aconseguir-ho Isobe i col·laboradors han unit dues hèlixs de dos helicens de quatre baules per donar lloc al compost ciclobis[4]helicè (veure Figura 3). L’estructura molecular dels helicens la pots veure a la Figura 1 d’una entrada anterior. El resultat de la síntesi és una escala de Penrose molecular i és una mostra més que els químics són arquitectes de la matèria. A la vegada constitueix un exemple més de la relació entre química i arquitectura que algun dia comentarem més abastament en aquest blog.

Figura 3. Escala de Penrose molecular

Figura 3. Escala de Penrose molecular