Ciment conductor d’electricitat

Posted on 11/07/2011 per

0


Image

Liquid cement turns liquid metal és una interessant entrada de Chemistry World que connecta l’electroquímica i l’enginyeria de la construcció, ja que comenta la possibilitat que el formigó sigui conductor enlloc d’aïllant.

Concrete is heavy, tough and – you might think – a reliable insulator. But researchers in Japan have shown that, by doping it with free electrons, liquid cement can transform into a substance with metal-like electrical conductivity. According to the researchers, the surprising transition could lead to new types of semiconductor.

El concepte d’electró solvatat és ben conegut – en definitiva, un clúster de molècules d’aigua carregades negativament (al nostre grup l’hem estudiant alguna vegada).

Ara l’investigador Hideo Hosono del Tokyo Institute of Technology ha mostrat que la maienite (12CaO.7Al2O3), un òxid metàl.lid component d’un tipus de ciment, pot passar d’aïllant a conductor, en reduir la maienita amb titani, remplaçant alguns ions del material per electrons solvatats, atrapats dins d’una espècie de gàbia d’àtoms. El material fos condueix l’electricitat cinc ordres de magnitut més que el no oxidat, i en estat sòlid és semiconductor.

La ciència de materials continua el seu avenç, i tenir formigó semiconductor o conductor porta a noves possibilitats interessants per al futur.

Posted in: Notícies