Humor científic

Posted on 13/07/2011 per

0


Tenen sentit de l’humor els científics? Sovint els científics són vistos com persones centrades bàsicament en el seu àmbit, però un exemple de resposta afirmativa a aquesta pregunta es pot trobar amb Brian Malow, un humorista de temes científics que mostra amb els seus monòlegs la ciència des d’una perpectiva divertida.

A la xarxa es poden trobar diversos exemples que barregen ciència i humor. Podem esmentar The Scientific Cartoonist, un lloc que presenta diferents il·lustracions, o Nearing-zero, que recopila un seguit d’acudits segons la temàtica, havent-t’hi, entre aquestes, la química. A continuació s’adjunten un parell dels molts acudits científics publicats a la xarxa.


Així, doncs, a través de l’humor també es pot apropar la ciència al públic, ja estigui aquest vinculat amb l’àmbit científic o no.

Posted in: Humor