10 anys d’ICREA

Posted on 03/01/2011 per

3


 

Un bon nombre de químics investigadors ICREA treballen en aspectes relacionats amb la bioquímica i la biomedicina. Entre ells, podem citar Carme Rovira (PCB), Pau Gorostiza (PCB), Victor Guallar (BCN-CNS) o Marcel Swart (IQC-UdG)

Enguany es compleixen deu anys de la posta en marxa de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). En el moment de la seva creació era conseller del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) el Prof. Dr. Andreu Mas-Colell. Durant aquests deu anys l’han dirigit els Drs. Salvador Barberà, Enric Banda i Jaume Bertranpetit. Aquest any 2010, ICREA ha passat a formar part de Talència, agència recentment creada pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) pel foment de la recerca a Catalunya.

Des de la seva creació, ICREA ha contractat un total de 250 investigadors en especialitats molt diverses. Un 28% d’aquests han estat contractats en l’especialitat de ciències experimentals i matemàtiques i d’aquests un 29% (20 investigadors) es poden considerar químics pel tipus d’investigació que realitzen. També hi ha algun químic a l’àrea de ciències de la vida i medicina que és la que acumula un percentatge més alt (31%) dels contractes. En conjunt podem dir que aproximadament un 10% dels investigadors ICREA contractats treballen en l’àmbit de la Química, dos d’ells (Marcel Swart i Alexander Voityuk) ho fan a l’Institut de Química Computacional de la Universitat de Girona. Aquests investigadors han contribuït decisivament al progrés de la recerca Química feta a Catalunya en els darrers deu anys.

El balanç d’aquesta dècada d’ICREA em sembla que s’ha de considerar molt positiu tal com ho demostra el fet que un elevat percentatge d’ajuts concedits per l’European Research Council (ERC) han anat a parar a investigadors catalans, molts d’ells contractats per ICREA. Així, per exemple, l’any 2009 de les deu ERC Starting Grants concedides a investigadors catalans, quatre van ser per a investigadors ICREA. En aquell mateix any quatre de les vuit ERC Advanced Grants concedides a investigadors catalans van anar a parar a mans d’investigadors ICREA. L’acció d’ICREA també ha estat essencial per situar Barcelona a la posició número 22 d’Europa i número 54 del món entre les capitals científiques que elaboren ciència de més qualitat. Investigadors ICREA com ara Manel Esteller (UB i IDIVELL), Eduard Batlle (IRB), Ricard Solé (UPF), José L. Riechmann (CSIC-IRTA-UAB), Niek van Hulst (ICFO) o Marcel Swart (UdG) i tants d’altres donen prestigi i visibilitat a la ciència catalana.

L’èxit d’ICREA no ha passat inadvertit en altres comunitats autònomes. L’any 2006 a Madrid es va crear l’Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) i al País Basc el juny de 2007 Ikerbasque, les dues institucions amb una filosofia gairebé idèntica a la d’ICREA. Tot i els èxits assolits per ICREA, és evident que encara queda marge per la millora. D’entrada se m’acut que és urgent recuperar el programa ICREA Júnior que va ser suprimit el 2007. L’actual convocatòria de beques Beatriu de Pinós és totalment insuficient per donar opcions als més joves a retornar a Catalunya i aportar tot el coneixement que han assolit en les seves estades postdoctorals. Esperem que el nou Conseller d’Economia i Coneixement, el Prof. Dr. Andreu Mas-Colell, estigui per la labor de recuperar aquesta figura que tanta falta ens fa en el sistema científic català.

Miquel Solà

Etiquetat: