Pesos atòmics que canvien

Posted on 02/01/2011 per

0


L’hidrogen, el liti, el bor, el carboni, el nitrogen, l’oxigen, el silici, el sofre, el clor i el tal·li. A una notícia de la RSC s’anunciava a final d’any que els pesos atòmics d’aquests deu elements serien expressats com a intervals enlloc d’usar valors concrets, tal i com havia anunciat la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

Actualment hi ha disponibles mesures més fiables i precises. Aquesta interpretació més acurada dels valors es basa en les variacions que el pes atòmic experimenta de manera natural, ja que és sabut que aquest pot variar segons el nombre d’isòtops estables de l’element i la seva abundància relativa.

De moment s’han destacat els 10 elements esmentats, i tal i com diu la notícia ‘Iupac is currently working on a new isotopic periodic table showing atomic weights as intervals, which it hopes will be the highlight of the International Year of Chemistry next year‘.

Una novetat important durant aquest any de la química que caldrà tenir en compte tant en la recerca o la indústria com en l’àmbit educatiu.