Cotó amb propietats bactericides

Posted on 12/01/2011 per

1


En un article recent publicat a Biomacromolecules (2011, 12, 6-9) investigadors del MIT (Cambridge, MA) descriuen un procés simple de preparació de cotó amb propietats bactericides. Aquest procés consisteix en submergir el cotó en una solució d’una sal policatiònica hidrofòbica fotosensible seguit d’irradiació amb llum UV.  Això provoca la unió covalent de la sal al cotó donant lloc a un teixit amb un elevat nivell de recobriment.  Aquest cotó mostra pràcticament un 100% d’eficàcia enfront Escherichia coli i Staphylococcus aureus.

Segons els autors, aquest procés simplifica els descrits fins al moment ja que un cop preparada la sal no es requereix personal qualificat per realitzar la impregnació i posterior irradiació.

Posted in: Notícies