La funció de l’ARN no codificant

Posted on 17/01/2011 per

0


Avui l’autor de l’entrada és un convidat: Jesús Garcia-Gil, investigador microbiòleg de la UdG, qui ens proporciona una reflexió d’un tema apassionant més enllà de la frontera entre la química i la biologia.

Miquel Duran

Image

Segons un article publicat a finals de desembre de 2010, la majoria del RNA (Àcid Ribonucleic) no ribosòmic codificat al nucli de les cèl•lules humanes és “matèria fosca” no anotada. Entrem en la dècada de l’ARN. Apassionant!
Recordem que hi ha 3 classes de RNA cel•lular eucariota:

– RNA ribosòmic (forma els ribosomes)

– RNA mitocondrial

– RNA de transferència

La majoria d’aquest darrer RNA pot ésser constituït per el RNA de matèria fosca (“dark matter” RNA), transcrits que no produiran cap proteïna, però que presumiblement són funcionals. Quina és la seva funció? Ara mateix és un dels grans enigmes de la Biologia.

De moment, està clar que el “non-coding RNA” no és “soroll transcripcional”. Sabem que té importants funcions reguladores, com per exemple el siRNA.
Gran part d’aquest RNA prové de la transcripció de regions intergèniques (introns), material aparentment inútil intercalat entre els gens. Però la fracció de material genètic no codificant és massa elevat per dir que és soroll. En l’era de la genòmica sorprèn que en determinats bacteris, on suposadament no hi ha material genètic “desaprofitat”, prop del 40% del seu material geòmic, directament no se sap què fa.

A la UdG hem vist que, en els bacteris, els mRNA tenen estructura secundària. Això implica que la seqüència de DNA no només ha de determinar els aminoàcids de la proteïna sinó que ha de tenir regions complementàries allunyades entre si. Vol dir això que el mRNA bacterià és funcional més enllà de la síntesi proteica?
Això és només la punta de l’iceberg. Tant sols coneixem els rudiments dels àcids nucleics. Ens esperen grans sorpreses! Estem convençuts que el dogma central de la Biologia Molecular quedarà profundament modificat en els anys venidors. Hi ha un Premi Nobel reservat per a qui ho faci.

Per a més informació llegir l’article original (provisional).

Etiquetat: , ,
Posted in: article, Notícies