Browsing All Posts published on »Abril 19th, 2011«

Per què no CATALITZA un CATALITZAdor?

Abril 19, 2011 per

1

Quan es porta a terme una reacció química es busca tenir un rendiment proper al 100% i per fer-ho s’intenta optimitzar al màxim el procediment per tal d’arribar a l’objectiu marcat. A més a més, si la reacció és catalítica, es busca que el catalitzador maximitzi la seva activitat, però sovint ens oblidem que per […]