Browsing All Posts published on »Abril 20th, 2011«

Contactes dihidrogens en alcans: subtils però no febles

Abril 20, 2011 per

8

Els àtoms d’hidrogen, molt sovint estan relacionats amb ponts d’hidrogen situats entre dos àtoms d’oxigen (O), nitrogen (N), sofre (S), etc. (veure la figura, esquerra). Rarament es troba que un d’aquests dos àtoms, d’un pont d’hidrogen, és un carboni (C), tot i que en els últims anys sí que han descobert alguns ponts d’hidrogen amb […]