Polímer que s’autorepara

Posted on 04/05/2011 per

0


Un avenç en el camp de la química i els materials. Segons un estudi presentat a la revista Nature, un grup d’investigadors ha creat un polímer que s’autorepara mitjançant l’exposició a la llum ultravioleta.

 “That is according to Christoph Weder, a materials scientist at the University of Fribourg in Switzerland, and his colleagues, who have developed a type of rubbery plastic that ‘self heals’ when exposed to ultraviolet light. The material might one day be incorporated into varnish, paint or mobile-phone covers.”

Quan s’irradia la zona amb llum ultravioleta, el material sòlid original es torna líquid i pot omplir les esquerdes. Quan s’apaga la llum, el material solidifica i les propietats inicials s’han recuperat.

“The trick to the self-healing ability lies in the plastic’s structure. Normal plastics consist of long, chain-like polymers bound together by strong covalent bonds. Weder’s plastic is different: it is made up of shorter molecules with interspersed with zinc or lanthanum ions. In solid form, these molecules are not covalently bonded, but instead make sticky ‘metal coordinate’ bonds, forming long chains linked by the metal ions. When ultraviolet light shines on the plastic, it is absorbed by the metal ions and converted to heat — enough to melt the local area and repair a fracture.”

Així, Weder i el seu equip han desenvolupat un material gomós que conté compostos metàl·lics que absorbeixen la llum ultravioleta i la converteixen en calor localitzat, el que permet l’autoreparació. Un avanç que podria ser de gran utilitat en àrees com ara els transports i la construcció, ja que permetria allargar la vida dels materials.