Molècules, tetris i flors a Girona

Posted on 09/05/2011 per

0


A l’exposició gironina Temps de Flors, els químics hi hem contribuït al conjunt “El laboratori de les olors”, instal.lat al pati de Les Àligues, seu del rectorat de la Universitat de Girona. Naturalment es tracta d’una activitat en el marc de l’Any Internacional de la Química. La principal aportació han estat dos moldels moleculars gegants de la molècula de llimonè, imatge especulat l’un de l’altre. es tracta de l’estereoisomeria tridimensional, un comportament diferent segons els quatre substituients d’un dels carbonis (l’anomenat centre quiral) estiguin disposats d’una forma o d’una altre, igual que un guant de la mà esquerra és imatge en un mirall d’un guant de la mà dreta.

No sé, francament, quin percentatge de visitants entendrà una mica el fonament científic de la diferència entre R-llimonè i S-llimoné, un dels quals fa més olor de taronja, i l’altre més olor de llimona. Però al menys els visitants veuran models moleculars, veuran àtoms i enllaços.

Image

Als tallers que fem per a mainada i per a joves, fem el joc de la migpartició alternativa de les pomes, que vaig trobar en un dels llibres d’en Martin Gardner. Molt poca gent sap que “migpartir” vol dir certament “partir per la meitat”, però que “meitat” no vol pas dir necessàriament “esfera tallada per un pla”. Les pomes quirals, aquelles migpartides per talls adequats d’octants de l’esfera, són exemples adequats per ensenyat estereoisomeria igual que en són els guants o les pròpies mans.

Però la isomeria espacial no s’acaba amb el nostre conjunt: he vist en la visita ràpida que he fet a Temps de Flors que, a les escales del Seminari, hi ha una composició floral que recrear les figures del Tetris, que des del punt de vista matemàtic són com tetròminos (dòmino – triòmonio – tetròmino – pentòmino- etc.). El joc del Tetris té lloc només en dues dimensions, i de fet no fa servir peces de 4 unitats-cub en 3D. Però en l’espai bidemensional, hi ha dues peces del tetris que tenen el mateix comportament que uns guants o les mans: la 3-1 i la 2-2. Cadascuna té un parell de peces que són imatge especular l’una respecte de l’altra.

Potser la composíció floral tetromínica és un homenatge a Martin Gardner que va morir fa poc, que té una bona quantitat d’articles sobre les propietats dels políminos, les seves tessel.lacions, i els jocs que se’n poden derivar.

Image

A les escales del Seminari, en plena exposició de flors, només només hi ha una de les peces del Tetris (tetròmino) quirals. A part, hi ha un parell de triominos. Em pregunto quanta gent s’hi fixarà. Hauré de parar-me a baixa de les escales, i sentit els comentaris. Igual que els hauré de sentir al pati de les Àligues, quan la gent es pregunti per què hi ha dues molècules-figures que semblen iguals.

Matèmàtica i química. Ciència.

Posted in: Art