L’electró és una esfera gairebé perfecta

Posted on 27/05/2011 per

0


ImageChemistry World publica un post titulat Electron remains stubbornly spherical on es comenta un article de Nature Improved measurement of the shape of the electron que mostra com no s’ha comprovat encara cap desviació significativa de la forma de l’electró respecte d’una esfera.

Per tal de comprovar l’esfericitat de l’electró, l’experiment publicat a Nature consisteix en mesurar el mommet dipolar elèctric de l’electró, que és zero si és totalment esfèric (i de densitat de càrrega homogènea). Per mesurar el seu moment dipolar, es comprova si l’spin de l’electró varia quan s’aplica un camp elèctric.

Sembla que les noves teories físiques (un model no estàndard amb moltes partícules subatòmiques) demanen que l’electró no sigui una esfera perfecta. La nova mesura no demostra que sigui totalment esfèric, sinó que la seva desviació és extremadament petita. L’energia involucrada en la mesura és d’attoelectronvolt, o sigui, 0,000….0001 eV, on darrere la coma hi ha 17 zeros.

Potser aquesta notícia cau més en el món de la física que no pas en el món de la química, però com els electrons són actors clau en l’estructura i reactivitat molecular, és bo conèixer-los personalment. Pel que diu Nature, però, aviat veurem nous experiments que ens diran si la precisió de la forma esfèrica de l’electró augmenta, o bé si se’n detecta una lleugeríssima desviació. Potser no afectarà la química, però en tot cas afectarà la nostra comprensió de la natura.

Veure també el comentari de la Plataforma SINC sobre aquest tema.

Posted in: Notícies