Format de Document Computacional: una ajuda per a la Química Computacional?

Posted on 26/07/2011 per

0


Image

Stephen Wolfram ha fet una forta tasca de promoció de les matemàtiques com a eina per a la bona ciència. Des del seu producte estrella, Mathematica, fins al web Wolfram Alpha, on s’hi pot trobar informació de tota mena de dades històriques, de química, etc, i on s’hi poden dur a terme múltiples càlculs, a vegades fins i tot remplaçant amb avantatge una calculadora.

Ara Wolfram Research acaba d’introduir una evolució del seu format de Mathematica, que anomena Computational Document Format (format de document computacional), una mica amb la idea de promoure la visualització senzilla de sèires estadístiques, gràfiques, i tota mena de dades. En parla slashdot.com:

Wolfram Research has launched its own document format, which it claims is ‘as everyday as a document, but as interactive as an app.’ The Computational Document Format (CDF) allows authors to embed interactive charts, diagrams and graphics into their documents, allowing readers to adjust variables to see how increasing a price affects profits, for example, or display different segments of a brain scan. Wolfram aims to make the format easy enough for non-programmers to use, based on the linguistic commands used in its search engine. ‘[Currently] anyone who can make an Excel macro should easily be able to make interactivity for CDF,’ said Conrad Wolfram. ‘Where I’d like to get is that anyone who can make an Excel chart can make interactivity in CDFs.'”

Els comentaris a aquesta entrada de Slashdot són una mica crítics, sobretot pel fet que el programa Mathematica no tan sols no és gratuït, sinó que és força car. De totes formes Wolfram Alpha diu que per llegir un CDF n’hi haurà prou amb un visor gratuït (igual que ara per a inputs de Mathematica): el CDF Player.

PCPro també en parla en una entrada, on fa comentaris semblants a Slashdot. El web de Wolfram s’encarrega de definir el CDF.

Per a la química computacional, Mathematica i programes semblants com Maple o Matlab són molt útils, de fet el seu caràcter algebraic permet manipulacions més enllà dels números i de les funcions, per exemple permetent treballar amb operadors mecanoquàntics. El format CDF podria ajudar a fer-hi un pas més, i facilitar la simulació en química computacional. Caldrà seguir aquesta iniciativa.

Posted in: Experiències