Molècules i efectes secundaris

Posted on 09/11/2011 per

0


@marcelswart ens informa de la publicació a la pàgina de la RSC d’una notícia sobre un mecanisme on intervé el peròxid d’hidrogen que podria ajudar a reduir els efectes secundaris dels medicaments pel càncer, mantenint-los sense actuar fins que arribessin a l’entorn oxidant de les cèl·lules canceroses, segons uns científics d’EEUU. Això podria fer que medicaments tòxics de la quimioteràpia fossin més selectius i més útils.

Xiaohua Peng at the University of Wisconsin in Milwaukee and her team wanted to exploit the fact that cancer cells often contain high concentrations of reactive oxygen species like hydrogen peroxide. This could provide a trigger to selectively activate these drugs and hence reduce their toxicity.”

L’estratègia necessita dos elements. Primer, el medicament ha d’estar desactivat per parar d’atacar l’ADN de les cèl·lules saludables. “Peng explains that for nitrogen mustards this is relatively simple. The lone pair of electrons on the central nitrogen atom is essential for DNA alkylation, so forming a quaternary ammonium salt effectively kills the reactivity.”.

En segon lloc, el mecanisme per alliberar el medicament. “‘Boronates have been used to make fluorescent probes for detecting hydrogen peroxide and various studies have shown they are non-toxic,’ says Peng, making them ideal trigger molecules.”

RSC

Hydrogen peroxide triggers the boronate to fragment and release the active drug

Les proves indiquen que les molècules podrien eliminar selectivament les cèl·lules del tumor sense malmetre les normals. Actualment el grup està treballant per incrementar la potència de les seves molècules i trobar camins per incorporar altres agents de la quimioteràpia.

Posted in: article, Notícies