Producció de gas natural a partir de CO2, aigua i llum solar

Posted on 24/11/2011 per

0


Llegeixo que Hyper Solar ha anunciat la presentació de la patent per a la producció de gas natural renovable mitjançant llum solar, aigua i diòxid de carboni.

The sun is our greatest source of energy and a method to use this energy to make clean, renewable fuel is a very significant discovery.

We intend to focus all our energies and resources on commercializing this breakthrough technology.

 Tim Young, director executiu d’HyperSolar.

Aquest mètode de producció està inspirat pel procés fotosintètic, mitjançant el qual les plantes verdes utilitzen l’energia solar per tal de sintetitzar els seus precursors, i aconsegueix obtenir hidrogen a partir de l’aigua. Hidrogen que, posteriorment pot reaccionar amb diòxid de carboni per produir metà, component principal del gas natural.

Aquest sistema de producció és interessant per un parell d’aspectes. El primer, es tracta de la síntesi d’aquest gas natural, de manera que es presenta una alternativa a l’extracció d’aquest (reduint, d’aquest amanera, els impactes mediambientals i econòmics del procés d’extracció). i per altra banda, s’utilitzaria diòxid de carboni com a reactiu, de manera que tindríem un sistema de reciclatge d’aquest, evitant les emissions ara inevitables.

Referència: http://www.solardaily.com/reports/HyperSolar_Discovers_Method_to_Make_Renewable_Natural_Gas_Using_Solar_Power_999.html

Posted in: Energia