Sintetitzen un material amb propietats molt semblants a les del grafè

Posted on 09/12/2011 per

0


Al bloc hem parlat sovint de temes relacionats amb el grafè. Després del Nobel de Física 2010, entregat a Geim i Novoselov per l’aïllament d’aquest material bidimensional, s’ha fet i es ssegueix fent molta recerca al seu voltant, per les seves potencials io múltiples aplicacions.

Estructura cristal·lina del SrMnBi2 (verd: Bi; balu: Sr; vermell: Mn). Imatge: Marc Uhlarz/HZDR

Ara, la col·laboració entre investigadors coreans i altres del Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) d’Almenaya, ha portat a la síntesi de materials amb propietats semblants a les del garfè. Al seva estructura, que veiem a la imatge, ens recorda als superconductors d’alta temperatura (com el famós YBa2Cu3O7).

Aquest nou material, SrMnBi2, permet ésser dopat amb altres àtoms de forma senzilla, fet interessant per a la cerca de nous materials superconductors. Recordem que la recerca de superconductors d’alta temperatura (i de més alta, si pot ser) és la cerca de la Pedra Filosofal de la química actual. El transport d’energia elèctrica, entre altres aplicacions, seria molt més senzill, barat i eficaç.

Més info:

Posted in: Materials