Administració de fàrmacs amb microagulles de seda. Adéu al dolor

Posted on 15/12/2011 per

0


Pegats de microagulles. © Adv. Funct. Mater.

Investigadors dels EEUU han desenvolupat un nou sistema de subministrament de fàrmacs a través de la pell amb seda, el qual redueix el dolor i augmenta l’eficàcia.

Es tracta d’un sistema de microagulles, l’alternativa a les agulles hipodèrmiques,  les quals es col·loquen sobre la pell mitjançant un pegat. Per tant, permeten l’autoadministració i, com que no arriben als receptors del dolor, no fan mal.

Fins ara, els sistemes de microagulles dissenyats tenien limitacions, com ara en la precisió del control d’alliberament del fàrmac o en l’aparició d’infeccions locals, degudes als materials emprats (cel·lulosa i polimers sintètics). Ara, David Kaplan, Omenetto Fiorenzo i els seus col·legues de la Universitat de Tufts han desenvolupat unes microagulles amb fibroïna de seda, una proteïna que es troba en la seda, la qual que presenta una solució multifuncional per superar les limitacions anteriors. Les microagulles seda són biocompatibles i degradables, poden incorporar, emmagatzemar i alliberar fàrmacs de forma sensiblement controlada i, fins i tot, poden incloure antibiòtics per prevenir infeccions de la pell.

Posted in: Materials