Número d’estudiants de primera opció a l’estudi de Química de la UdG

Posted on 15/07/2012 per

0


Corren per la Facultat les següents dades pel que fa al número d’estudiants de primera opció que han triat cadascun dels graus que s’imparteixen actualment a la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona. Els números de cada grau corresponen al curs 2012/13 i entre parèntesi hi ha els números de l’any passat:

  • Biologia 30 (33)
  • Biotecnologia 28 (25)
  • Ciències Ambientals 21 (32)
  • Química 34 (24)

Com podeu veure, aquest any les dades de l’entrada a l’estudi de Química són excel·lents: l’estudi ha augmentat en 10 estudiants de primera opció, és a dir, un 42%! No només això sinó que és l’estudi més sol·licitat en primera opció dels que s’imparteixen a la Facultat de Ciències de la UdG. Es tracta d’un gran èxit si tenim en compte que els estudis de Química que han sigut tradicionalment els que han tingut menys estudiants a la Facultat. Es obvi que la tasca ingent desenvolupada pel Departament de Química amb els estudiants de secundària iniciada aquest any farà 10 anys amb “Els dissabtes de la Química” (a partir del 2008 transformats en “Els matins de la Química”) ha tingut els seus fruits.

Una foto dels matins de la Química celebrats el 20 de gener del 2010

Una foto dels matins de la Química celebrats el 20 de gener del 2010