Varietat de taules periòdiques

Posted on 02/03/2011 per

4


Sovint s’usen noms per designar una agrupació d’un seguit de conceptes o objectes que comparteixen alguna característica. Dins l’àmbit de la química hi trobaríem diversos exemples, com ara la coneguda taula periòdica, una agrupació i classificació dels elements i una eina imprescindible de treball pels químics i químiques.
Aquesta idea d’agrupar i ordenar que pot transmetre la taula periòdica ha estat usada, en molts casos, per altres disciplines, ja siguin o no científiques. Així, podem trobar taules periòdiques de tot tipus, algunes de les quals es recopilaran en aquesta entrada.
Segons Muy interesante, un equip internacional d’investigadors s’ha proposat proporcionar als matemàtics la seva pròpia taula periòdica de les formes. Es tractaria de definir els pilars bàsics de totes les formes possibles de l’univers en tres, quatre i cinc dimensions, a part d’analitzar les relacions entre aquests components. L’objectiu és crear un directori on apareguin totes les peces bàsiques de la geometria i on s’hi descriguin les propietats de cadascuna d’elles mitjançant equacions relativament senzilles.
Un altre exemple curiós és la taula periòdica dels còmics, que mostra un seguit de pàgines de còmic agrupades segons l’element químic que s’hi esmenta. La de les postres, la de la ciència ficció o taules en forma de piràmide o d’espiral són d’altres casos que es poden trobar a The Internet Database of Periodic Tables, una pàgina interessant que recopila un bon grup de taules periòdiques. Aquí les trobareu classificades segons, per exemple, la seva forma o l’any de creació. Si parlem de taules periòdiques no podem oblidar la pàgina The periodic table of videos, on se’ns presenta un enllaç a un vídeo per a cada element químic.

Així, doncs, existeixen, d’una banda, les taules periòdiques químiques que mostren un canvi en la distribució o forma de representar els elements. Per l’altra, les que agafen la idea de classificació de la taula química i la utilitzen per agrupar altres conceptes no químics. De manera global, però, es poden trobar un munt de taules periòdiques ben originals.

Posted in: Taula periòdica