Recordem Paul Dirac. Figura clau en la quàntica

Posted on 09/08/2011 per

1


Theoretical physicists accept the need for mathematical beauty as an act of faith… For example, the main reason why the theory of relativity is so universally accepted is its mathematical beauty.

— Paul A. M. Dirac; ‘Methods in Theoretical Physics’.

Ahir, 8 d’agost, químics teòrics d’arreu vàrem recordar al físic teòric Paul Dirac, qui a 1933 va rebre, juntament amb Schrödinger, el Premi Nobel de Física “for the discovery of new productive forms of atomic theory”.

Paul Adrien Maurice Dirac va néixer el 8 d’agost de 1902 (ahir va fer 109 anys) a Bristol, UK i va morir el 20 d’octubre de 1984 (amb 82 anys) a Tallahassee (FL, EUA).

La recerca de Dirac va estar focalitzada als aspectes matemàtics i teòrics de la mecànica quàntica. Va començar a treballar en la nova mecànica quàntica després d’ésser-hi introduït per Heisenberg al 1925 i va escriure diversos articles del tema, publicats majoritàriament a Proceedings of the Royal Society, que evolucionaren a la seva relativista theory of the electron (1928) i la theory of holes (1930). Aquesta darrera teoria requeria l’existència d’una partícula positiva, amb la mateixa massa i càrrega que l’electró. Aquest, el positró, va ésser descobert experimentalment posteriorment, el 1932.

A 1927 va participar a la 5a Conferència de Solvay i el podem veure a la famosa fotografia de l’esdeveniment. Entre altres il·lustres científics de l’època, com Marie Curie, Niels Bohr o Erwin Schrödinger, trobem a Paul Dirac.

Famosa foto dels participants a la 5a Conferència de Solvay (1927) que va tenir el títol "Electrons i fotons". A la segona fila, darrera de Lorentz i Einstein, podem veure a un jove Paul Dirac.

La importància de la recerca de Dirac recau, essencialment, en la seva famosa equació d’ones, extenció al cas relativista de la de Schrödinger, que descriu l’evolució en el temps d’un sistema quàntic.

Les publicacions de Dirac inclouen els llibres Quantum Theory of the Electron (1928) i The Principles of Quantum Mechanics (1930).

Referències:

Etiquetat: ,