Recordem a Erwin Schrödinger, un dels pares de la mecànica quàntica

Posted on 12/08/2011 per

2Espai


Espai

The task is … not so much to see what no one has yet seen; but to think what nobody has yet thought, about that which everybody sees.

— Erwin Schrödinger
Citat a Problems of Life (1952), de L. Bertalanffy.

Erwin Schrödinger (1887-1961) naixia el 12 d’agost de 1887, avui fa exactament 124 anys, a Viena (capital, llavors, de la Monarquia Dual, l’Imperi Austrohongarès).

Tal i com vàrem comentar el passat 9 de’agost (recordant el 109è aniversari del naixement de Paul Dirac) Schrödinger, el 1933 va rebre, juntament amb Dirac, el Premi Nobel de Física “for the discovery of new productive forms of atomic theory”.

El 1925, Heisenberg va desenvolupar la mecànica quàntica matricial de Heisenberg i el 1926, Erwin Schrödinger va concebre la mecànica quàntica ondulatòria. Si bé ambdues mecàniques quàntiques són equivalents, la darrera és la que es sol tractar per estar molt més a l’abast de forma més immediata. La primera, és molt abstracta i utilitza les matrius com a eina de treball. La segona, es basa en la resolució d’una equació diferencial. L’equivalència dels principis d’incertesa i de De Broglie és el que les hi confereix el mateix contingut. Aquesta equació d’ona, proposada per Schrödinger el 1926, és un dels fonaments de la mecànica quàntica i li va valdre el Premi Nobel de Física de 1933.

Schrödinger és molt conegut, fins i tot fora del món de la ciència, per la paradoxa del gat, l’experiment mental en el qual un gat es troba en una superposició d’estats, viu i mort a la vegada, dins d’una caixa opaca, fins que aquesta s’obre (es fa l’observació) i es trenca aquesta superposició d’estats, observant el gat viu o mort.

Gat d'Schrödinger, viu i mort a la vegada. Samarreta, va ésser 21a Foto Química de la Setmana (22/05/11).

El mateix Schrödinger deia al seu llibre “What is Life?” (1944):

The great revelation of the quantum theory was that features of discreteness were discovered in the Book of Nature, in a context in which anything other than continuity seemed to be absurd according to the views held until then.

Referències: