Metal·loclusterful·lerens endoèdrics

Posted on 28/09/2011 per

3


En una entrada anterior ja vàrem donar la definició de metal·loful·lerè endoèdric (EMF). Es tracta de ful·lerens que tenen una espècie metàl·lica encapsulada en el seu interior. En el cas que l’espècie tancada a l’interior sigui un clúster metàl·lic els anomenem  metal·loclusterful·lerens endoèdrics (MCFE). El primer MCFE aïllat va ser el Sc3N@C80, descobert per Harry C. Dorn i col·laboradors el 1999 introduint gas nitrogen en el generador de Krätschmer-Huffman durant la vaporització de grafit que contenia òxid de escandi en el seu interior. Varen obtenir Sc3N@C80 en gran quantitat, i de fet, aquest MCFE és el tercer ful·lerè més abundant després del C60 i C70. Tal com es pot veure a la Figura 1 el Sc3N@C80 es pot obtenir encapsulat en dues caixes de C80 diferents, la de simetria Ih i la de simetria D5h.

Figura 1. Les dues maneres en que es pot trobar el Sc3N@C80: Sc3N@Ih-C80 i Sc3N@D5h-C80

Figura 1. Les dues maneres en que es pot trobar el Sc3N@C80: Sc3N@Ih-C80 i Sc3N@D5h-C80

Aquests MCFEs tenen propietats fisicoquímiques interessants amb moltes aplicacions potencials en el camp del magnetisme, superconductivitat, propietats òptiques no lineals, la radioinmunoterapia, i els agents de la ressonància magnètica de contrast, entre d’altres. S’ha de dir que hi ha un degoteig constant de nous MCFEs cada pocs mesos. En aquest sentit recentment s’ha publicat un article de revisió amb la classificació actual dels MCFEs que seria la següent:

  • Metal·loclusterful·lerens de nitrurs metàl·lics (ex: Sc3N@C80)
  • Metal·loclusterful·lerens de carburs metàl·lics (ex: Sc2C2@C82, Figura 2)
  • Metal·loclusterful·lerens d’òxids metàl·lics (ex: Sc4O3@C80)
  • Metal·loclusterful·lerens de sulfurs metàl·lics (ex: Y2S@C82)
  • Metal·loclusterful·lerens de hidrocarburs metàl·lics (ex: Sc3CH@C80)
  • Metal·loclusterful·lerens de carbonitrurs metàl·lics (ex: Sc3CN@C80)
Figura 2. Sc2C2@C84

Figura 2. Sc2C2@C84

De moment aquesta és la classificació però amb tota seguretat caldrà augmentar la llista perquè és un camp de recerca molt actiu en el que cada poques setmanes apareixen novetats. Ho haurem de seguir.