Premis a la investigació

Posted on 18/10/2011 per

0


A la pàgina de l’Agència sinc s’hi pot llegir que cinc científics han rebut els Premis Nacionals d’Investigació 2011.

Els premiats d’aquesta edició han estat Francisco José Guinea López (àrea de ciències físiques), Ernest Giralt Lledó (ciència i tecnologia químiques), Jordi Bascompte Sacres (ciències i tecnologies dels recursos humans), Antonio Córdoba Barba (matemàtiques i tecnologies de la informació) i Antonio Hernando Grande (transferència de tecnologia). El premi reconeix la contribució dels investigadors espanyols a l’avanç científic.

Entregats pel Govern d’Espanya des de 2001 i essent de 100.000 euros cada un, aquests premis reconeixen la feina dels investigadors espanyols i la seva contribució a la ciència, al coneixement de l’home i al progrés de la humanitat.

Guinea ha estat escollit pel seu estudi dels sistemes fortament correlacionats i l’estructura electrònica i propietats del grafè. A Giralt se li han reconegut les seves aportacions al disseny, síntesi, modificació controlada i estructura de pèptids i proteïnes, així com la seva contribució als avanços en l’estudi del funcionament de proteïnes relacionades amb el desenvolupament de l’Alzheimer i l’esquizofrènia o per l’ús de pèptids en nanobiotecnologia per a la creació de fàrmacs teledirigits. Bascompte ha estat premiat per identificar les lleis generals que determinen la forma en què les interaccions entre espècies condicionen la biodiversitat, i Córdoba per les seves contribucions a diferents camps de les matemàtiques com l’anàlisi de Fourier i les equacions en derivades parcials i les seves aplicacions a la mecànica de fluids. Hernando ha estat elegit per la seva carrera professional, demostrant un esperit emprenedor tant en el sector acadèmic (creació de l’Institut de Magnetisme Aplicat), com en el sector privat, amb la creació d’una empresa de base tecnològica.

Posted in: Notícies, premis