Nou material que presenta l’efecte barocalòric invers. Recerca catalana

Posted on 27/12/2011 per

0


Sota el títol Inverse barocaloric effect in the giant magnetocaloric La–Fe–Si–Co compound  a la revista Nature Communications s’ha publicat un article on investigadors catalans descriuen un nou material que presenta l’efecte barocalòric invers a temperatura ambient. Aquest material es refreda quan se li aplica pressió, al contrari del que succeeix en la majoria de materials.

Nou material que presenta l’efecte barocalòric invers a temperatura ambient.

El passat 20 de desembre es va publicar a la versió digital de la revista Nature Communications, un treball liderat per la Universitat de Barcelona (UB) i en el qual ha participat un grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC), sobre aquest nou material que presenta l’efecte barocalòric invers a temperatura ambient. En el treball, dut a terme en el marc del Barcelona Knowledge Campus (BKC), també hi han participat investigadors de la Universitat Duisburg-Essen(Alemanya) i de l’Indian Association for the Cultivation of Science.

La recerca de materials amb propietats calòriques a temperatura ambient és un dels camins que s’estan explorant per desenvolupar nous sistemes de refrigeració per a aquestes temperatures.

El material desenvolupat és un compost intermetàl·lic de La-Fe-Si-Co, del grup dels anomenats magnetocalòrics, que canvien de temperatura amb l’aplicació d’un camp magnètic extern. Aquests materials són considerats els més prometedors, per les seves característiques, com a possibles materials refrigerants.

L’efecte barocalòric invers és degut a que el material, per sota d’una determinada temperatura, experimenta una transició de fase que comporta canvis estructurals i de les propietats magnètiques, fruit d’un acoblament magneto-estructural important. Recentment, també s’ha proposat la possibilitat d’utilitzar materials com aquest, amb canvis simultanis d’imantació i estructura, per a dispositius de recuperació d’energia (energy harvesting).

Referències:

Posted in: Materials