[SiIn4]2-, un clúster bon candidat per ser considerat molècula de la independència

Posted on 07/07/2013 per

1


En un tuit del compte @paciencianostra de 3 d’octubre de 2012 es llegeia: “Segons #Wert, a Catalunya, si a un alumne li pregunten el símbol de l’Indi, ha de dir: “In, Inde, Independència“. Aquest va ser el primer cop que vaig veure que es relacionava l’àtom indi (In) amb la independència, però ara ja ho vist comentat en més d’un lloc. Doncs bé, en un article publicat en el número 43 de l’any 2012 de la revista Physical Chemistry Chemical Physics per Anastassia N. Alexandrova i col·laboradors tenim el que podríem considerar la molècula de la independència, el clúster [SiIn4]2- (veure Figura 1).  Aquesta molècula no només ens parla d’independència (In) sinó que fins i tot ens suggereix el que hem de votar (Sí) en cas de consulta o referèndum. Des d’un punt de vista químic té dues característiques a remarcar: la primera és que conté un àtom de Si tetracoordinat pla. Habitualment el Si quan es troba tetracoordinat té estructura tetraèdrica igual que el C. L’estructura plana és molt poc habitual. Cal dir que també pel C es coneixen molècules que contenen àtoms de C tetracoordinats en el pla. Un dels casos més estudiats és el del clúster [CAl4]2-  detectat per Wang i Boldyrev l’any 2000, poc després que aquests mateixos investigadors descobrissin el clúster metal·loaromàtic per excel·lència, el [Al4]2-. El clúster [CAl4]2- té els mateixos electrons de valència i estructura electrònica que el clúster [SiIn4]2-. L’altra característica important d’aquest tipus de clústers és la seva aromaticitat que els hi concedeix una estabilitat addicional. Són sistemes molt interessants des del punt de vista de l’estructura electrònica i de l’enllaç químic (per exemple, no està clar si hi ha enllaços Al-Al en el clúster [CAl4]2- o In-In en el de [SiIn4]2-). Segur que aquests i altres clústers metàl·lics seran objecte d’intensos estudis experimentals i teòrics els propers anys.

Figura 1. L'estructura del clúster dianiònic [SiIn4]2-.

Figura 1. L’estructura del clúster dianiònic [SiIn4]2-.