Nanodispositius electroòptics

Posted on 12/10/2011 per

0


El químic Miquel Duran (IQC UdG), comenta al seu bloc una interessant entrada del bloc de Stanford University, referent a un seu article publicat a Science (Plasmonics intensifies a novel nanoscale light source, Stanford engineers find), per a tractar-se d’un tema de recerca que s’ha estudiat a l’Institut de Química Computacional (IQC) de la Universitat de Girona.

Es tracta de la recerca al voltant de l’òptica no lineal. Duran, especifica al seu bloc que, “De fet, el que hem treballat és en el càlcul de les propietats elèctriques de les molècules, des del moment dipolar fins a propietats dependents d’un camp elèctric oscil.lant”.

A l’entrada es comenta la generació del segon harmònic induïda per un camp elèctric (electric-field induced second harmonic generation, EFISHG) que, a diferència de la, més coneguda, produïda per un cristall, aquesta és provocada per l’aplicació d’un camp elèctric. I per acabar d’arrodonir la recerca amb una aplicació pràctica, a l’article de Stanford es presenta una miniaturització d’aquests dispositius electroòptics basats en l’EFISHG. Entre aquests fenomens electroòptics es destaquen l’efecte Pockels i el Kerr.

Tot plegat, recerca que relaciona l’electricitat i la química amb l’òptica (a més a més de l’electroòptica també es presenta la plasmònica, interacció llum-metall).

Posted in: article