Ozó a Venus

Posted on 21/10/2011 per

0


La nau Venus Express de l’Agència Espacial Europea (ESA) ha descobert una capa d’ozó als estrats més alts de l’atmosfera del planeta Venus. Segons la notícia publicada a la pàgina de l’Agència SINC, aquest fet pot ajudar a entendre la química de l’atmosfera de Venus.

La capa és entre cent i mil vegades menys densa que la de la Terra, a més de situar-se a 100 km d’altitud, quatre vegades més alta. Segons els models per ordinador, la llum solar trenca les molècules de diòxid de carboni i allibera oxigen, formant-se així les partícules d’O3. Les dades de la capa de Venus reforcen aquests models.

Alguns astrobiòlegs han suggerit que la presència de diòxid de carboni, oxigen i ozó seria un possible indicador que podria anar lligat a planetes que contenen vida. Malgrat això, l’existència d’ozó no és suficient, sinó que la quantitat d’aquest també és important. La presència d’ozó a Venus apropa la naturalesa d’aquest planeta a la de Mart i la Terra.

Posted in: Espai