VIII Jornada de Física i Química a l’IEC

Posted on 22/10/2011 per

3


El passat dimecres 19 d’octubre, a la sala Prat de la Riba de l’IEC va tenir lloc la VIII Jornada de Física i Química a l’IEC.

Un seguit d’interessants conferències, així com el, no pas menys interessant dinar de germanor, per les converses que varen sorgir, varen ésser l’ordre del dia.

L’acte va començar amb la presentació de la Jornada per part d’ Enric Llebot (President de la Societat Catalana de Física-IEC), Romà Tauler (President de la Societat Catalana de Química-IEC), Rosa M. Melià (Presidenta de l’Associació de Professors de Física i Química de Catalunya) i Manel Busom (subdirector General d’Ordenació Curricular del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

D'esquerra a dreta; Manel Busom, Rosa M. Melià, Romà Tauler i Enric Llebot. Sala Prat de la Riba, IEC, 19/10/11.

Adjunto el document de totes les piulades amb el hashtag #jornadesfiq, obtingut gràcies a tweetdoc amb les següents quatre dades estadístiques interessants: 70 piulades, 12 usuaris de tweeter (entre els quals @catquimica, @c4dudg, @iec i jo mateix, @pquimic) i #aiq2011 com a trending word.

Com a petit resum…

La 1a ponència va ésser per part del Dr. Jordi Llorca (Institut de Tècniques Energètiques-UPC), qui ens va oferir Química i Energia al s.XXI.

El tema central de la xerrada va ser, evidentment, el repte energètic que s’ha plantejat a la ciència, l’economia i la societat en general els darrers anys. Destaquem quatre piulades:

 • Repte energètic. “1L betzina equival a 4 esclaus 4 dies a Roma”. Jordi Llorca a #jornadesfiq #aiq2011
 • Avui a Europa, fonts d’energia elèctrica; “nuclear representa 30%, petroli 20 i renovables 12”. Jordi Llorca a #jornadesfiq #aiq2011
 • “H2: vector energètic sense C”. Jordi Llorca a #jornadesfiq #aiq2011
 • “Pila de combustible, però i la font d’H2? Hem d’invertir E per obtenir-lo”. Jordi Llorca a #jornadesfiq #aiq2011
 • Cogeneració en piles de combustible, electricitat i aigua calenta, 90 % de rendiment. Jordi Llorca a #jornadesfiq #aiq2011
 • “The energy puzzle; a question of science, politics & comunication” . Jordi Llorca a #jornadesfiq #aiq2011  19-Oct-11 10:47 | pquimic

La 2a ponència va ser Contaminació dels sistemes aquàtics amb Antoni Ginebreda (IDAEA-CSIC i ICRA).

Destaquem quatre piulades:

 • 16 kL d’H2O necessaris (H2O virtual) per generar 1 kg de vedella A. Ginebreda a #jornadesfiq #aiq2011
 • “L’H2O no és producte comercial com qualsevol altre, sinó herència cal protegir” 1a frase DMA; A. Ginebreda a #jornadesfiq #aiq2011
 •  A les EDAR hi arriba la farmaciola. A.Ginebreda a #jornadesfiq #aiq2011
 • Estadístiques de consum real de drogues il.legals mitjançant anàlisi aigües residuals. A. Ginebreda a #jornadesfiq #aiq2011  19-Oct-11 11:14 | pquimic

Aquestes varen ésser les ponències del matí. Vàrem anar a dinar a un restaurant proper a l’IEC, on vàrem poder parlar, de forma més distesa, de temes molt inetressants.

Ens vàrem trobar aquesta sorpresa química. Models moleculars de benzè com a taules!

La sessió de tarda va camençar amb la ponència Del riu a casa nostra: parlem del dissolvent quan en realitat ens preocupen els soluts amb Jordi Martín (Direcció de Qualitat de l’Aigua, Aigües de Barcelona).

Destaquem quatre piulades:

 • A les EDAR els floculants a base d’acrilamida s’han substituit per coagulants previpiten a pH 7. Jordi Martín a #jornadesfiq #aiq2011
 • Filtres de carbó actiu a les EDAR. Adsorció molt eficient; fàrmacs, drogues,… Jordi Martín a #jornadesfiq #aiq2011
 • Fosfonats com agents quelatans a les membranes d’òsmosi inversa. Jordi Martín a #jornadesfiq #aiq2011
 • Remineralització de l’aigua osmotitzada amb calcita. Jordi Martín a #jornadesfiq #aiq2011

  19-Oct-11 14:24 | pquimic

I finalment, pels químics gironins -que vàrem haver de marxar abans d’hora-vàrem gaudir de la ponència Nous materials, vella química? amb Susagna Ricart (ICMAB-CSIC).

Destaquem quatre piulades:

 • Polímers conductors, dobles enllaços conjugats, oxidació crea forats on l’ e- pot córrer: conductor. Nobel 2000 S. Ricard a #jornadesfiq
 • Nanopartícules d’Au, aplicacions com a biosensors i biomedicina. Susagna Ricard a #jornadesfiq #aiq2011
 • Síntesi de vessícules utilitzant fluids supercrítics. Interessant per al transport de fàrmacs al cos. Susagna Ricard a #jornadesfiq #aiq2011
 • Mullabilitat. Ex a la natura de superhidrofobicitat: els sabaters. Nanoestructures a les potes que no es mullen. S. Ricard a #jornadesfiq
 • Les cintes superconductores substituiran el cablejat de Cu? Repte, refrigeració… Susagna Ricard a #jornadesfiq #aiq2011
 • Anem cap a materials superconductors per a emmagatzemar energia. Els futurs condensadors? Susagna Ricard a #jornadesfiq #aiq2011

  19-Oct-11 15:17 | pquimic

Felicitats a l’organització per la interessants Jornada de l’AIQ2011!

Etiquetat:
Posted in: Congrés