Comparativa de publicacions i cites del departament de Química i de la Universitat de Girona

Posted on 16/08/2012 per

0


A través d’una subscripció que paguen conjuntament el Ministerio de Economía y Competitividad i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), els investigadors de les universitats espanyoles tenim accés a la plataforma anomenada ISI Web of Knowledge (ISI-WOK). Es tracta d’una base de dades que bàsicament recull tots els articles que s’han publicat des de principis del segle XX en revistes científiques indexades. Aquestes revistes contenen articles amb un mínim de qualitat científica demostrable i que han passat per un procés de revisió per parells (peer review). Per altre costat, tots els articles científics tenen un apartat de bibliografia on es citen els articles que tenen relació o han servit de base per a la investigació presentada. La base de dades de l’ISI-WOK també recull totes les cites que ha rebut un determinat article des que va ser publicat. Es considera que el nombre de cites que rep un article és una mesura de la qualitat d’aquest article. Un article que rep moltes cites vol dir que és un article que ha despertat molt d’interès en la comunitat científica i, en conseqüència, es considera que és un article important. Un article amb moltes cites es diu que és un article que ha tingut molt d’impacte. També es considera que una revista és més bona (té més impacte) quan més cites reben els articles d’aquesta revista. Els investigadors intenten que els seus articles siguin acceptats en revistes d’impacte alt, tot i que no sempre ho aconsegueixen, i els editors intenten que els articles que accepten publicar siguin bons per tal d’augmentar el factor d’impacte de les seves revistes.

La base de dades de l’ISI-WOK també permet conèixer el nombre d’articles publicat per una determinada institució, bé sigui una universitat, un centre de recerca, un departament, etc., així com el número de cites que han rebut aquests articles. En la Figura 1 de l’esquerra es mostren els articles que han publicat investigadors de la Universitat de Girona des de la seva creació. En la Figura 1 a la dreta es mostren les cites que aquests articles han rebut. S’observa el perfil típic d’una Universitat jove amb un creixement constant que encara no s’ha estabilitzat. Des del seus inicis la UdG ha publicat en els àmbits de Ciències, Tecnologia, Ciències Socials i Humanitats un total de 4989 articles (només en falten 11 pels 5000!). A l’any 2011 el número d’articles publicats a la UdG ha ratllat els 600. Si mirem les cites, el número total de cites que han rebut aquests articles ha estat de 50336, 8712 corresponents a l’any 2011.

Figura 1. A l’esquerra articles publicats per investigadors de la UdG. A la dreta, cites rebudes per aquests articles.

Quan mirem quants d’aquests articles han estat publicats per investigadors del departament de Química o de l’Institut de Química Computacional ens trobem amb el que mostra la Figura 2. Pel que fa al nombre d’articles publicats, el comportament de la gràfica mostra un creixement constant fins el 2006 i a continuació una situació de publicació més o menys estable, pròpia d’un departament que no creix i que té un personal consolidat i estable. El número total d’articles publicats és de 1140, és a dir, pràcticament un 23% de la producció de la UdG des dels seus inicis ha estat feta per investigadors del departament de Química o de l’Institut de Química Computacional. Pel que fa al nombre del cites, el total de cites rebudes per aquests articles és de 20607, el que representa un 41% del total de cites rebudes per articles de la UdG. Queda clara la important contribució dels membres del departament de Química a la recerca de la UdG.

Figura 2. A l’esquerra articles publicats per investigadors del departament de Química o de l’Institut de Química Computacional de la UdG. A la dreta, cites rebudes per aquests articles.

Posted in: Cites, Publicacions