Bosses que escriuen el tipus de sang que contenen

Posted on 14/05/2012 per

0


En la novela “Harry Potter i la cambra secreta” hi ha un moment en el que Harry Potter interroga una pàgina del diari de Tom Riddle i li pregunta si coneix alguna cosa sobre la cambra secreta. El paper escriu que sí. En part inspirats per aquesta conversació entre Potter i el diari, un grup de químics australians ha aconseguit dissenyar bosses de cost reduït per guardar la sang extreta a un pacient o a un donant i que tenen la capacitat d’escriure quin tipus de sang contenen. El resultat de la seva recerca l’ha publicat recentment la revista Angewandte Chemie.

El tipus de sang (ABO i Rh) depèn de l’existència o absència de determinats antígens a la superfície dels glòbuls vermells de la sang. Per determinar el tipus de sang s’utilitza paper bioactiu que conté substàncies a les que els glòbuls vermells s’hi adhereixen si aquests tenen determinats antígens. En el cas del Rh + o -, el que han fet es marcar un signe “-” fixe i al cim es posa una solució bioactiva en forma de “|”, de tal manera que si la sang conté antígen D reacciona amb la solució bioactiva i forma un símbol “+” mentre que si no en conté es visualitza com un “-“. De manera semblant, encara que de forma una mica més complicada es pot aconseguir que quedin marcades les lletres O, A, B i AB en funció del tipus de sang. El resultat és que quan es posa la sang a la bossa, la pròpia bossa escriu el tipus de sang que conté. Es tracta d’una bossa amb capacitat per reconèixer el que conté i escriure-ho. Una mica la mateixa capacitat que tenia el diari de Tom Riddle a l’història de J. K. Rowling.

Figura 1. a) El text dissenyat pels investigadors per indicar els diferents tipus de sang i b) un cas real de com les bosses mostren el tipus de sang que contenen.

Com que és de gran importància conèixer el tipus de sang en situacions d’extrema emergència, aquestes bosses poden ser de gran utilitat i donat que el seu cost es reduït no ens estranyi que en uns anys les puguem trobar en els nostres hospitals.